Behandling

Behandling

Behandling av flekkvis alopecia areata

Hvis det bare dreier seg om noen få hårløse flekker, kan man i en kort periode behandle med påsmøring av sterk kortisonsalve eller med injeksjon av kortison i og rundt selve flekkene.

Injeksjonene kan gjentas med visse mellomrom, men ikke for ofte. De fleste tolererer nålestikkene godt, og har intet ubehag etter at de har forlatt legekontoret. Kortisonet vil kunne stoppe immunangrepet på hårrøttene der behandlingen utføres, men vil ikke hindre nye flekker i å oppstå. Ved for mange behandlinger kan det komme en fortynning av huden i området, og dette er ikke ønskelig.

En behandling ved mild, flekkvis alopecia areata er påsmøring med salver som inneholder ditranol (Amitase, ditranolvaselin). Ditranol er et syntetisk, tjærelignende stoff som brukes mye i behandlingen av hudsykdommen psoriasis. Ved alopecia areata smøres ditranol på flekkene en gang daglig og vaskes av etter kort tid, vanligvis etter en til fire timer. Ditranol kan virke ganske irriterende på huden og kan forårsake kløe og forbigående misfarging av huden. Dette kan unngås eller begrenses ved å korte ned behandlingstiden.

Behandlingen egner seg best for mørkhårede fordi ditranol kan gi en forbigående misfarging av lyst hår.

I en del tilfeller vil man få ny hårvekst etter 4-6 ukers behandling med anthralin. Selv om vi mangler sikre bevis for at denne behandlingsformen er effektiv er det mange pasienter som synes de har glede av den. Så lenge den ikke har noen bivirkninger av betydning, kan dette midlet være verdt å forsøke. Effekten av disse behandlingene er ikke bevist vitenskapelig.

Denne informasjonen er laget på grunnlag av en folder utarbeidet av dr. Vera Price, utgitt av National Alopecia Areata Foundation i USA, og oversatt av Vivian Brown Moen. Det medisinske stoffet er bearbeidet av lege Petter Gjersvik ved Hudavdelingen, Rikshospitalet.

 

Behandling ved utbredt alopecia areata, totalis og universalis

Her er behandlingen enda vanskeligere. Det finnes i dag ingen enkel og sikker behandling. De behandlingsformer som kan ha effekt, vil kunne gi bivirkninger. Derfor må man svært ofte avstå fra behandling.

Noen ganger gis kortison-tabletter ved utbredt hårtap eller når tilstanden spres fort. Kortisonet vil i svært mange tilfeller stoppe sykdommen og gi gjenvekst av hår. Behandlingen må imidlertid gis over en lengre periode, og når en slutter, faller ofte håret av igjen. Friske, voksne personer tåler vanligvis en kort kortisonkur bra uten bivirkninger av betydning. Langvarig behandling gir imidlertid mange, til dels alvorlige bivirkninger, og kommer derfor ikke på tale. Heller ikke ved utbredt alopecia areata er effekten av disse behandlingene bevist vitenskapelig.

Denne informasjonen er laget på grunnlag av en folder utarbeidet av dr. Vera Price, utgitt av National Alopecia Areata Foundation i USA, og oversatt av Vivian Brown Moen. Det medisinske stoffet er bearbeidet av lege Petter Gjersvik ved Hudavdelingen, Rikshospitalet.

 

Bruk av parykk/hårerstatning

Bruk av parykk/hårerstatning eller hodeplagg vil ofte være et alternativet for personer med utbredt alopecia areata eller alopecia totalis/universalis. Utgiftene til anskaffelse av parykk vil helt eller delvis kunne bli dekket gjennom stønadsordninngen av folketrygden på grunnlag av attest fra hudlege. Her finnes det regler som trygdekontoret vil kunne informere nærmere om.

Kontakt oss

Adresse :

Postboks 4402 Nydalen, 0403 OSLO

 

Telefon :

957 54 929

Epost:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Org. nr. :

990 470 693

Bankgiro :

7030 30 12581